Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Na terenie gminy Solec-Zdrój (w miejscowości Zborów) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój.

PSZOK jest czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00.


Do PSZOK dostarczane są bezpłatnie - wytworzone przez mieszkańców gminy Solec-Zdrój - następujące rodzaje odpadów:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
c) zużyte akumulatory i baterie,
d) zużyte opony,
e) przeterminowane leki,
f) opakowania po środkach ochrony roślin,
g) papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych
i szkła.
PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych.