Wiadomo턢i - Aktualno턢i

S-A-M - Samodzielno뜻, Aktywno뜻, Mobilno뜻

Doda: lkobos Data: 2022-11-28 11:50:10 (czytane: 115)

To program skierowany do osb z niepe쿻osprawno턢iami, ktre w swoim mieszkaniu posiadaj bariery ograniczaj켧e codzienne funkcjonowanie.

Je턫i jeste osob niepe쿻osprawn i:
• ograniczaj ci bariery architektoniczne we w쿪snym mieszkaniu lub domu, przez
ktre nie jeste w stanie samodzielne wyj턢ie na zewn켾rz,
• posiadasz orzeczenie o niepe쿻osprawno턢i w stopniu znacznym z powodu
niepe쿻osprawno턢i narz켨u ruchu uniemo퓄iwiaj켧ej poruszanie si bez u퓓cia
wzka,
• nie ukoczy쿮 65 roku 퓓cia, mo풽sz uzyska dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajduj켧e si w lokalizacji umo퓄iwiaj켧ej samodzielne opuszczenie budynku, a do poziomu zero przed budynkiem.

Wysoko뜻 dofinansowania zale퓆a jest od lokalizacji, w ktrej nabywane
jest mieszkanie i stanowi r璨nic pomidzy cen mieszkania nabywanego
i sprzedawanego.
Na przyk쿪d: w przypadku mieszkania znajduj켧ego si w 즣dzi maksymalna kwota
dofinansowania wyniesie 76 943 z.

Program jest prowadzony przez samorz켨y powiatowe, ktre przyjm zaproszenie
Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe쿻osprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi za낢cznikami z쿽퓓sz za po턳ednictwem Systemu Obs퀅gi
Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek mo풽sz z쿽퓓 w ka풼ym czasie, ale nie p撰niej ni do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania bud풽tu Programu.

 


 

 

(kliknij ikonk poni풽j aby otworzy/pobra ulotk)


 sam_zm.jpg

Przeczytaj kolejn wiadomo뜻:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa sta쿮go dla gospodarstw domowych ! - Zakup w terminie do 31.12.2022

Informujemy , 풽 Gmina Solec-Zdrj przyst켺i쿪 do zakupu paliwa sta쿮go z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe...