Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA


logotyp_grant.png 

Projekt grantowy pn. ZDALNA SZKOŁA

Projekt grantowy pn. „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu: 59.994,83 zł

Wartość dofinansowania z UE: 59.994,83 zł

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Ze środków otrzymanego grantu zakupiono 26 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz tablet. Urządzenia zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół, którzy rozdysponowali komputery wśród najbardziej potrzebujących uczniów. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Urządzenia umożliwią uczniom realizację podstawy programowej. Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.