Wiadomości - Aktualności

Projekt e – usługi

Dodał: lkobos Data: 2019-09-27 11:00:42 (czytane: 458)

W dniu 23.09.2019 r. Gmina Solec – Zdrój podpisała umowę na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e – usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e – społeczeństwa.

e_uslugi_1.jpg 

Projekt składa się z czterech głównych komponentów:

1.       Utworzenie portalu interesanta; zadanie obejmuje utworzenie e – usług. Powstanie portalu interesanta usprawni komunikację między urzędem a mieszkańcami. Korzystając z funkcjonalności portalu będzie można załatwić między innymi sprawy z zakresu deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, deklaracji o odpadach komunalnych, złożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług będzie możliwy z urządzeń zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych, po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

2.       E – woda; zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach na terenie gminy zostaną wymienione liczniki wodociągowe. Uregulowania opłaty za wodę i ścieki będzie można dokonać za pomocą e – usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości zostaną wcześniej poinformowani o planowanym terminie rozpoczęcia prac związanych w wymianą wodomierzy;

3.       Komponent obejmuje zakup komputerów, laptopów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-usług);

4.       Modernizacja systemów dziedzinowych – zakłada wymianę programów księgowych i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem jest udostępnienie nowych e – usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez jednostki i umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom korzystania z nowych e – usług publicznych. Celem szczegółowym jest poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w jednostkach. Projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Liderem projektu jest Gmina Stopnica. Wartość projektu opiewa na kwotę 7.290.935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WŚ na lata 2014 – 2020 wynosi 5.556.410,17 zł.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Specjalnie przygotowane oferty turystyczne w obniżonych o 50% cenach – brzmi jak marzenie? Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki...