Wiadomości - Aktualności

PROJEKT „MŁODZI GO 2021”

Dodał: lkobos Data: 2021-09-28 10:42:23 (czytane: 426)

Jesteś osobą młodą pozostająca bez pracy? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Cię do udziału w projekcie „Młodzi GO 2021” oferując 23.050,00 zł bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe przez pierwsze 6 miesięcy do 2000 zł/m-c.

Nabór będzie trwać od 30.09.2021 roku do 20.10.2021 roku.

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „MŁODZI GO 2021" w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy".

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy poprzez wsparcie w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej: https://siph.com.pl/mlodzi-go-2021/  

 

dotacje.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Solec – Zdrój szczepi się przeciwko COVID – 19

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w ramach promocji szczepień przeciwko COVID – 19 prowadzi akcję, w ramach...