Wiadomości - Aktualności

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – STYPENDIA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

Dodał: lkobos Data: 2020-05-07 14:38:56 (czytane: 807)

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje o możliwości składania wniosków o "Stypendium Gminy Solec-Zdrój".

Stypendium mogą otrzymać studenci I, II i III roku studiów publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 roku życia oraz:

- uzyskali na świadectwie ukonczenia szkoły średniej średnią ocen co najmniej 4,5 lub

- w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.

Wnioski można składać w terminie do 31 maja każdego roku.

Wniosek powinien zawierać:

- dane personalne stypendysty,

- dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie,

- kserokopię świadectwa ukonczenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu,

- opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności,

- deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec-Zdrój.

 

Wzory wniosków o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju pok. 27 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie...