Wiadomości - Aktualności

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Dodał: lkobos Data: 2019-02-26 14:21:01 (czytane: 307)

Informujemy, że w powiecie buskim został utworzony Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Punkt znajduje się przy ul. Różanej 2 w Busku – Zdroju w Klubie Seniora. Dyżur odbywa się w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00.

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24 – godzinny dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 730-918-259 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

W ramach projektu będzie zupełnie nieodpłatnie świadczona pomoc:

1.       dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:

- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,

- organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,

- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie i finansowanie 24 – godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu.

2.       dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:

-  organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

- przekazywanie bonów żywnościowych,

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Busku – Zdroju, ul. Różana 2 w Klubie Seniora w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00 lub Okręgowym Ośrodku w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Polnej 70 w godzinach:

Poniedziałek – 12.00 do 20.00

Wtorek, środa, czwartek, piątek – 10.00 do 17.00

Sobota – 9.00 do 13.00.

Zobacz także

Informacja o stałym dyżurze w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Dodane: 2019-05-23 18:04 - czytane (34)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wybory sołtysów i rad sołeckich

W dniach od 28 lutego do 2 kwietnia 2019 roku w Gminie Solec-Zdrój odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Poniżej terminarz...