Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2019-06-24 10:30:05 (czytane: 395)

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 18 czerwca 2019 roku Adam Pałys- Wójt Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Zofii Kopeć- Skarbnika podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój.”

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę blisko 670.000 zł z czego 70 % stanowi dofinansowanie UE, 10 % budżet państwa i 20 % środki własne gminy. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej i edukacyjnej poprzez: poprawę warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju (wymiana wykładzin, malowanie, wymiana stolarki wewnętrznej, ułożenie płytek na schodach), poprawę warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Zborowie (wymiana wykładzin, modernizacja łazienki, zakup mebli), modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP w Zborowie, utworzenie siłowni w SP w Solcu-Zdroju oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w obu szkołach. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2021 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

UWAGA SESJA

Informuję, że na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję IX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie...