Wiadomości - Aktualności

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodał: lkobos Data: 2019-10-30 09:43:24 (czytane: 588)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje o uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące wrzesień i październik 2019 r. w terminie do 10 listopada 2019 roku.

 Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy:

Gmina Solec-Zdrój

Ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Nr 07 8517 0007 0000 0000 0390 0493

Stawki opłat obowiązujące od 1 października 2019 r.

sposób gospodarowania
odpadami komunalnymi

wysokość stawek opłat obowiązujących

od 1 października 2019 r.

 (od osoby/miesiąc)

odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny,
a odpady ulegające biodegradacji gromadzone w przydomowych kompostownikach

7,50 zł

odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

12,00 zł

odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny

26,00 zł

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w Referacie Finansowym ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój pok. Nr 14 w godzinach od 700 do 1500  tel. 41 377 60 39 w. 14.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Solec-Zdrój


 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

...