Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Dodał: ikopec Data: 2017-09-27 14:22:03 (czytane: 847)

Zawiadomienie o warunkowym wyborze partnera - firmy MŚP

GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 - 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w konkursie na
wybór Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn.
"Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój"
wybrano ofertę złożoną przez:
Restaurację Magnolia Teresa Żółtak, ul 1 Maja, 28-131 Solec-Zdrój.
Wnioskodawca zaproponował realizację projektu "Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni
przed obiektem Restauracja Magnolia poprzez stworzenie "zielonej strefy" oraz miejsc
parkingowych dla osób niepełnosprawnych", wnioskując o dofinasowanie w kwocie 39999,75 PLN.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOLCU – ZDROJU

informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań na artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020,...