Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GORYSŁAWICACH

Dodał: lkobos Data: 2022-09-14 10:06:08 (czytane: 734)

Dom Pomocy Społecznej ogłasza nabór Uczestników w projekcie pn. ,,Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach"

logotyp_gor.jpg 

Projekt realizowany przez Gminę Wiślica, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 

Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i
zdrowotnych

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wydolności  i zapobiegania pogłębiania się niesamodzielności 16 (9K, 7M ) osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
w tym 3 (2K,1M) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z  terenów gmin: Busko – Zdrój, Nowy Korczyn, Pacanów, Stopnica, Wiślica, Gnojno, Solec Zdrój, Tuczępy.

 

Uczestnikiem Projektu  może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a.       Zamieszkuje na terenach gmin: Busko – Zdrój, Nowy Korczyn, Pacanów, Stopnica, Wiślica, Gnojno, Solec Zdrój, Tuczępy w województwie świętokrzyskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

b.      Osoba w podeszłym wieku;

c.       Osoba zagrożona ubóstwem lub innym wykluczeniem społecznym;

d.      Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się
z dokumentami rekrutacyjnymi - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy, które są dostępne w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie http://bip.ug.wislica.pl w zakładce: jednostki organizacyjne i pomocnicze - DPS - Dom Pomocy Społecznej, pod ogłoszeniem o naborze do projektu. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w terminie od 13.09.2022 r. do 20.10.2022 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00- 15.00) w siedzibie Biura Projektu, tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje iż na ul. Żeromskiego, ul. Słonecznej oraz 1 Maja (do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza) w Solcu-Zdroju...