Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie

Dodał: lkobos Data: 2022-01-11 08:03:54 (czytane: 399)

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022 roku.

Na podstawie art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

 

W dniu 05 stycznia 2022 roku dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 14 grudnia 2022 roku.

 

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

   Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013

   Kielce,

 

2. Nazwa zadania: Prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia

    dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu

    samopomocy,

 

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania  768.240,00 zł.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Muzyczno - filmowy wieczór walentynkowy.

Walentynki to wyjątkowe święto, dlatego też na tą okazję przygotowaliśmy dla Państwa wspaniały wieczór walentynkowy w Sali Widowiskowej...