Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie

Dodał: lkobos Data: 2020-01-07 11:50:00 (czytane: 348)

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021”

                                                                                   Solec-Zdrój, 2020-01-07

 

 

Ogłoszenie

 

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert

na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021”

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2020 roku „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2020-2021” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Prywatny Gabinet Fizjoterapii Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania s.c., 28-114 Gnojno nr 147, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                             (-) Adam Pałys

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim tj. 2019

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju...