Wiadomości - Aktualności

Mamy pierwsze miejsce w województwie !!!

Dodał: lkobos Data: 2021-10-12 10:18:32 (czytane: 439)

Gmina Solec – Zdrój w czołówce rankingu „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020”.

obraz_pieniadze.jpg

Czasopismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało właśnie ranking „Liderzy  inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020”. Gmina Solec – Zdrój uplasowała się na 52 miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich pod względem wydatków inwestycyjnych  - w latach 2017 – 2019 zajmowała 96 miejsce, a w latach 2016 – 2018 była na miejscu 297, więc awans jest ogromny, tak jak powody do radości (ranking objął 1533 gminy wiejskie). Ale to nie wszystkie nasze sukcesy, albowiem według tego samego rankingu Gmina Solec – Zdrój zajmuje PIERWSZE MIEJSCE w kategorii gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim – średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018 – 2020 wynoszą w naszej gminie 2034,50 zł.

Najważniejsze inwestycje Gminy w ostatnich latach to:

 -  realizacja projektu pn. „Pasje zaklęte w nauce”. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych – informatycznych, matematycznych i językowych. Dzięki realizacji zadania do placówek oświatowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, meble i komputery,

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne Gmina Solec – Zdrój realizowała projekt pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e – usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- w ramach poszerzenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy odwiedzających Gminę Solec – Zdrój zrealizowano projekt, w ramach którego  rozbudowano budynek Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju. Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki zamontowanej windzie. W nowoczesnym budynku znajduje się biblioteka, sala wystawiennicza wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia przeznaczone na działalność GCK – sale zajęć i sale prób dla zespołów muzycznych wyposażone w nowe meble i pianino. Koszt rozbudowy GCK to niemal 3 miliony złotych. Zakres projektu objął również przebudowę sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie,

- obecnie realizowany jest zadanie pn. „ Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”  w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Dla porównania wydatki w poszczególnych gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego wyniosły:

- Gmina Górno – 1883,97 zł

- Gmina Sitkówka – Nowiny – 1858,03 zł

- Gmina Raków - 1846,78 zł

- Gmina Łopuszno – 1573,59 zł

- Gmina Gnojno 1090,90 zł

- Gmina Tuczępy – 345,31 zł.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda się utrzymać dotychczasową tendencję oraz powtórzyć sukces.

Link do Rankingu: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_20_2021_Inwestycje.pdf

 obraz_pieniadze_.jpg

 kino_21003.jpg


 


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dzień Edukacji Narodowej

...