Wiadomości - Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”

Dodał: lkobos Data: 2018-04-16 13:16:42 (czytane: 823)

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski.

logo_krolewskie_1.jpg 

Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada cenne zasoby – czy to przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we wzajemnej współpracy dostrzega szansę na zrównoważony rozwój. Zadaniem LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw celem uzyskania efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD „Królewskie Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące wykreowaniu rozpoznawalnej marki obszaru objętego LSR.

Dziedzictwo historyczno – kulturowe jest bogactwem obszaru, dlatego też cel w postaci jego ochrony i zabezpieczenia został zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na konkurs grantowy z zakresu Renowacja i modernizacja dziedzictwa historycznego wpłynęło do biura LGD 10 wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

W dniu 11.04.2018 r. w BSCK nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i 300 000,00 zł trafiło do parafii: Świniary, Szaniec, Szczaworyż, Dobrowoda, Wiślica, Stary Korczyn, Nowy Korczyn, Piasek Wielki, Strożyska oraz do Zakonu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) Nowicjat w Stopnicy.

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy, a niebawem podpisanie umów z kolejnymi grantobiorcami z zakresu Działań z zakresu promocji walorów turystyczno – kulturowych oraz Działań integrujących lokalne społeczności.

lgd_1.jpg 

lgd_2.jpg 

lgd_3.jpg 

lgd_4.jpg 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

XII MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY

„Sasanka prawdziwej wiosny posłanka‘’ -pod takim hasłem odbył się 12 kwietnia w Solcu - Zdroju tegoroczny MAGNOLIOWY...