Wiadomości - Aktualności

Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2018-06-26 13:56:35 (czytane: 840)

W dniu dzisiejszym podpisano pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych

na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie

fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju. Projekt jest

zbieżny z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. z priorytetem inwestycyjnym 9b.

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na

obszarach miejskich i wiejskich, celem szczegółowym: Wzmocniony rozwój społeczno gospodarczy,

fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych,

działaniem 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.


Zakres projektu obejmuje: 1.Utworzenie parku zdrojowego, 2. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu, 3. Utworzenie

deptaka na części ul. 1 Maja, 4. Przebudowę wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej i

pokapielowej oraz budowę/dostawę toalety publicznej 5. Zagospodarowanie terenu przy

szkole w Solcu-Zdroju, 6. Przebudowę ul. Cichej, części ulic Kościuszki i Kościelnej, 7.

Budowę windy przy budynku Ośrodka Zdrowia, 8 Wykonanie monitoringu miejsc publicznych,

9. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Restauracji Magnolia. 10 Zagospodarowanie

terenu w obrębie pasa drogi powiatowej nr 0098 T wraz z przyległym terenem należącym do

drogi powiatowej nr 0103 T. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacja wynosi 14,68 ha. W

ranach realizacji projektu wsparciem objęte zostanie 10 obiektów zlokalizowanych na

obszarze rewitalizacji, 5 obiektów dostosowane zostanie do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji projektu zatrudnione zostaną 1 kobieta i 2

mężczyzn.

Projekt dofinansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z działania ramach Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Wartość projektu 5 760 588,60 zł brutto

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach RPOWŚ 2014-2020 3 371 261,97 zł

Okres realizacji projektu 2018-2021

 podpis_1.jpg

podpis_2.jpg 

 

 logo.png

Zobacz także

Mistrz FIFA 19 gminy Solec-Zdrój wyłoniony!

Dodane: 2019-02-20 06:11 - czytane (102)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z brakiem opadów atmosferycznych i niskimi stanami wód na ujęciach zwracamy się z prośbą do mieszkańców...