Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Kolo Łowieckie nr 9 Sokół - Informacja dotycząca zmiany miejsca polowania w dniu 02.12.2018 roku


Koło łowieckie nr 9 Sokół w Kielcach uprzejmie informuje,że w dniu 02 grudnia 2018 r w godz. 8,00-15,00 na obwodzie 188 zaplanowane jest polowanie na zające. Jest to zmiana co do miejsca polowania ponieważ zgodnie z Planem polowań 2018/2019 w tym dniu polowanie powinno się odbyć na ternie obwodu 110, powyższa zamiana miejsca-obwodu uwzględniona jest w przedmiotowym planie polowań w zależności od panujących warunków atmosferycznych.