Wiadomości - Aktualności

Informacja odnośnie obowiązku utrzymania porządku na chodnikach i w pasie drogowym

Dodał: lkobos Data: 2020-09-15 14:48:52 (czytane: 411)

Do obowiązków właściciela nieruchomości (przylegającej do drogi) należy utrzymanie porządku na chodnikach przylegających bezpośrednio do granicy jego nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1429)

Jeżeli chodnik jest oddzielony od granicy nieruchomości pasem zieleni, za utrzymanie porządku na chodniku odpowiada zarządca drogi. 

Do obowiązków zarządcy drogi należy także:

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w akcji „Pod biało-czerwoną”....