Wiadomości - Aktualności

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec-Zdrój

Dodał: ikopec Data: 2019-10-01 09:04:44 (czytane: 849)

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.

INFORMACJA

O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

 

wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 października 2019 r.

(od osoby/miesiąc)

7,50 zł – jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach

12,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

26,00 zł – jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 października 2019 r.

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Miedzywojewódzki Cech Kominiarzy

Miło Nam poinformować, że z dniem 30.08.2019r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar...