Wiadomości - Aktualności

Informacja o przebiegu konsultacji

Dodał: lkobos Data: 2020-09-30 09:31:54 (czytane: 153)

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2024”.

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłosił w dniu 9 września 2020 roku konsultacje  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2024.

                Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Solec – Zdrój www.solec-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.

                Czas trwania konsultacji wyznaczono na okres: od 09.09 do 23.09.2020 r.

                Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.

                Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi lub opinie od organizacji i podmiotów.

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                                                             Adam Pałys

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Projekt „Pod biało-czerwoną”

Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w akcji „Pod biało-czerwoną”....