Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca powodów wzrostu cen za odpady komunalne

Dodał: ikopec Data: 2019-11-05 14:45:59 (czytane: 664)

Urząd Gminy informuje, że wzrost cen  podyktowany jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze następuje znaczący wzrost ilości śmieci wytwarzanych na terenie Gminy. Co wiąże się wzrostem opłaty w RIPOK w Rzędowie (płacimy za każdą dostarczoną tonę odpadów).  W 2017 roku zostało wytworzone na terenie Gminy prawie 440 ton odpadów, 2018 ilość wyniosła prawie 600 ton, a za 9/miesięcy 2019 roku prawie 620 ton.

Ponadto  od 2018 roku została wprowadzona „opłata za korzystanie ze środowiska” tzw. opłata marszałkowska” w wysokości 140 zł/tona, 2019 opłata wzrosła do 170 zł/tona, a w 2020 roku została ustalona na poziomie 270 zł/tona. Pomimo wzrostu ilości odpadów, a także opłat za korzystanie ze środowiska od 2017 roku opłata za odpady komunalne nie była podnoszona.

System gospodarowania odpadami komunalnymi jest tak zwanym systemem zamkniętym, samofinansującym się, czyli dochody i wydatki powinny utrzymywać się na tym samym poziomie. Dlatego aby utrzymać system gospodarowania odpadami Gmina została zmuszona do podwyższenia opłat za odpady.

Gmina Solec-Zdrój informuje, że aby zapobiec dalszym podwyżką będą przeprowadzane systematycznie kontrole prawidłowości segregowania odpadów.

            Poniżej zostały przedstawione wykresy pokazujący wzrost ilości odpadów oraz wzrost  dochodów i wydatków za odpady komunalne:

 

wykres_1.png


Kolorem niebieskim przedstawiono ilości odpadów odebranych od mieszkańców Gminy

Dane za rok 2019 podane są za 9 miesięcy. Dane za rok 2020 według planu.

 wykres_2.png

Legenda:

Kolorem zielonym oznaczono dochody (wpływy za opłaty od mieszkańców w złotych)

Kolorem żółtym podano wydatki ( opłaty w RIPOK w Rzędowie oraz koszty odbioru i transportu odpadów do RIPOK w złotych)

Dane za rok 2019 podane są za 9 miesięcy. Dane za rok 2020 według planu.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

...