Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca dostarczania wody na terenie Gminy Solec-Zdrój

Dodał: ikopec Data: 2021-09-22 15:11:18 (czytane: 858)

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej z wodociągu Kików i Zborów - Groczków wykazało zanieczyszczenie.

W związku z powyższym dokonano zmiany sposobu dostarczania wody z poszczególnych ujęć. Od dnia 22.09.2021 roku woda mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój dostarczana jest w następujący sposób:

- z ujęcia Piestrzec- miejscowości Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Zielonki, Ludwinów, Wełnin, Solec-Zdrój (ul. Janów, ul. Nad Stawem, ul. Solna, ul. Kościuszki, ul. Partyzantów, ul. Polna do skrzyżowania z ulicą Krakowską), Zagórzany.

- z Ujęcia NIDA 2000 – miejscowości Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Solec-Zdrój (pozostałe ulice i obiekty Malinowy Zdrój, Malinowy Raj, Baseny Mineralne, Uzdrowisko Solec-Zdrój).

Zakaz używania wody poza celami sanitarnymi obowiązuje na terenie wsi Magierów, Kików, Piasek Mały, Sułkowice, Żuków, Zborów. Wodę pitną w tych miejscowościach należy pobrać od sołtysa wsi.

Potrzeby dostarczenia wody dla zwierząt prosimy zgłaszać pod nr tel. 505450298. Woda zostanie dostarczona przez jednostki OSP.  

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Solec – Zdrój szczepi się przeciwko COVID – 19

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w ramach promocji szczepień przeciwko COVID – 19 prowadzi akcję, w ramach...