Wiadomości - Aktualności

Informacja dot. wody z wodociągu Groczków

Dodał: ikopec Data: 2018-07-28 12:35:15 (czytane: 830)

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje odbiorców wody z ujęcia Groczków, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej z budynku Urzędu Gminy, wykazało zanieczyszczenie. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał w dniu 28.07.2018 roku decyzję, w której stwierdza brak przydatności wody do spożycia od dnia wydania decyzji do odwołania.

Prosimy o niekorzystanie z wody z sieci wodociągowej do celów spożywczych do godziny 15-ej dnia 28.07.2018 w miejscowościach Zborów, Magierów, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Strażnik, Solec-Zdrój (ul. Słoneczna, Żeromskiego, Szkolna, Krakowska, Polna, Klombowa, Kopernika, 1 Maja, Kościuszki do skrzyżowania z ul. Polną, ul. Partyzantów do obiektu Malinowy Raj).    
W chwili obecnej trwają działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej. 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z brakiem opadów atmosferycznych i niskimi stanami wód na ujęciach zwracamy się z prośbą do mieszkańców...