Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ


 

● Dnia 04 listopada 2016 roku został wprowadzony obowiązek zaopatrywania w świadectwa zdrowia świń przemieszczanych do rzeźni*.

Świadectwa zdrowia wystawiane są przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do w/w czynności. Świnia przed wystawieniem świadectwa zdrowia musi być oznakowana numerem siedziby stada urodzenia.

 

● Dnia 18 października 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące znakowania świń – świnię należy oznakować  terminie 30 dni od dnia urodzenia* przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz jest obowiązany dodatkowo oznakować te świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

 

● PLW przypomina o obowiązku zaopatrywania w świadectwa zdrowia świń przemieszczanych na targi, do innych stad w celu dalszej hodowli.

 

 

 

* Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2016 r. poz. 1770)

* Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U.  2016 r. poz. 1605)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku-Zdroju

ul. Objazdowa 11, 28-100 Busko - Zdrój

tel.:  (41) 378-44-97,  fax: (41) 378-44-97,  e-mail:  buskozdr.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwbuskozdr.nbip.pl