Wiadomości - Aktualności

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Dodał: lkobos Data: 2022-09-21 09:21:58 (czytane: 208)

Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

 

1.   Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób;

2.   Nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których maja dostęp ptaki dzikie;

3.   Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;

 

4.   Utrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków (z wyjątkiem kaczek i gęsi);

 

5.   Przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;

 

6.   Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

 

7.   Umieszczać gniazda wewnątrz budynków;

 

8.   Dokonywać codziennych przeglądów stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

 

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku Zdroju
ul. Objazdowa 11,
28-100 Busko Zdrój
Tel: 41 378 81 60

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga - sesja

Informuję, że na dzień 22 września 2022r. na godz. 8:00 zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym...