Wiadomości - Aktualności

Informacja

Dodał: lkobos Data: 2019-09-20 13:24:37 (czytane: 646)

Udostępnienie kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Gmina Solec- Zdrój informujemy o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T Zborów – Solec- Zdrój od km 0+000 do km 2+151 na długości 2151 mb”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym w/w drogi gminnej położonej w miejscowościach :


- Solec Zdrój dz.nr ewid. 324                                                                                                   

- Zborów dz. nr ewid. 55 ark. 2

mogą składać pisemne wnioski  o udostępnienie kanału na adres:
Urząd Gminy
ul. 1 Maja 10
28- 131 Solec-Zdrój

Wniosek winien zawierać następujące informacje:
1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068).

Do pobrania:

KANAŁY TECHNOLOGICZNE W DROGACH 2019 INFORMACJA WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ZAJĘCIA TANECZNE W GCK

Serdecznie zapraszamy na zajęcia taneczne do Gminnego Centrum Kultury w Solcu - Zdroju!...