Wiadomości - Aktualności

Informacja

Dodał: lkobos Data: 2017-05-10 13:21:08 (czytane: 1691)

Gmina Sole-Zdrój pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2017 roku.

 loga.jpg

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju  informuje, że w związku z realizacją Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój z budżetu Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  pozyskano dofinansowanie w kwocie do 33 995, 74 zł. W dniu 08 maja 2017 zawarta została stosowana umowa o dofinansowanie. Na kwotę dotacji składają się:

1)      środki  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach  – 13 998, 25 zł tj. 35 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2)      środki  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (NFOŚiGW) w Warszawie – 19 997,49 tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.


Koszty kwalifikowane zadania  sfinansowane będą w 85% ze środków WFOŚiGW  w Kielcach  i NFOŚiGW w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, pozostałe koszty  poniesie wnioskodawca - posiadacz wyrobów zawierających azbest. Termin zakończenia realizacji zadania upływa  z dniem 30  września 2017r.  

Osoby zainteresowane  pozyskaniem dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą jeszcze składać wnioski w Urzędzie  Gminy w Solcu-Zdroju.  Wzór wniosku dostępny jest w pokoju nr 19 oraz na stronie internetowej gminy. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zawarte zostaną umowy z mieszkańcami, których przedmiotem będzie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.


Zobacz także

Szalone powitanie wakacji w Solcu - Zdroju !

Dodane: 2018-06-19 18:36 - czytane (94)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Oferta sprzedaży urządzenia Sharp MX-2310U

Oferta sprzedaży urządzenia Sharp MX-2310U...