Wiadomości - Aktualności

I STOPIEŃ ALARMOWY – ALFA CRP

Dodał: lkobos Data: 2021-12-06 09:19:31 (czytane: 273)

obowiązuje na terytorium Polski od niedzieli 5 grudnia 2021 r.

Wójt Gminy Solec-Zdrój zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr: 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku   w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1 stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej ) -  obowiązujący od niedzieli  5  grudnia  (od 23:59)  do  10  grudnia (do 23:59) – przekazuje do publicznej informacji w/w Zarządzenie.

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

zarzadzenie_33_crp_zm.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej w Zborowie otrzymała dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci...