Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Harmonogram podawania stanu podlicznika


Urząd Gminy w Solcu - Zdroju prosi o podawanie stanu podlicznika służącego do ustalenia wody bezpowrotnie zużytej wg ustalonego harmonogramu w miesiącach czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2020 roku. Podanie stanu podlicznika stanowić będzie podstawę do rozliczeń. W przypadku braku wskazania stanu zużycia w danym okresie do rozliczeń zostanie przyjęte zużycie 0. Stan podlicznika można podać telefonicznie pod numerem 41 3776 039 wew. 14 bądź na adres mailowy lidia.poletek@solec-zdroj.pl

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

Strażnik

Chinków

Zagajów

Kolonia Zagajów

Zagórzany

I tydzień miesiąca

Sułkowice

Kików

Zagaje Kikowskie

Piasek Mały

Włosnowice

II tydzień miesiąca

Świniary

Zielonki

Ludwinów

Piestrzec

Żuków

III tydzień miesiąca

 

Zborów

Magierów

Wełnin

Solec-Zdrój

IV tydzień miesiąca