Wiadomości - Aktualności

Gmina Solec-Zdrój pozyskała prawie 500.000 zł na rozwój kompetencji kluczowych.

Dodał: lkobos Data: 2018-10-11 13:20:30 (czytane: 1004)

W dniu 11.10.2018 w Solcu-Zdroju Wójt Gminy Solec-Zdrój Pan Adam Pałys oraz Skarbnik Gminy Zofia Kopeć podpisali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Adamem Jarubasem umowę na dofinansowanie projektu „Pasje zaklęte w nauce”.

Celem projektu jest budowa i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, a także ukierunkowanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Solec-Zdrój. W ramach projektu w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki, matematyki, przyrody oraz języków obcych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz e-podręczników.

Projekt obejmie również doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów. Dzięki realizacji projektu uczniowie uzyskają dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 559.700,63 zł

Wartość przyznanego dofinansowania 495.900,63 zł

Okres realizacji projektu 2018-2020.

 

podpis_1_1.jpg

podpis_2_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE. PRZYSTANEK SOLEC-ZDRÓJ.

Dobiegła końca realizacja dwóch projektów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ....