Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Władze gminy


 

WÓJT :
Adam Pałys wew. 12
41 377 60 43

  adam.palys@solec-zdroj.pl


Z-ca WÓJTA :
Piotr Kalita wew. 13
41 377 60 43

 piotr.kalita@solec-zdroj.plSEKRETARZ :

Artur Cygan
41 377 60 46 wew. 18


artur.cygan@solec-zdroj.pl

 


SKARBNIK :
Zofia Kopeć
41 377 60 41
wew. 15

zofia.kopec@solec-zdroj.pl