Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Położenie


 polozenie.gif

    Gmina Solec-Zdrój położona jest w pd.-wsch. części województwa świętokrzyskiego kilkanaście kilometrów od ujścia rzeki Nidy do Wisły. Zajmuje powierzchnię 8500ha, z czego 85% przypada na użytki rolne a 11% zajmują lasy. Gmina liczy 5100 mieszkańców. Sama miejscowość Solec-Zdrój, pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160 m n.p.m. w odległości 80 km od Kielc i 90 km od Krakowa w bliskim sąsiedztwie (3 km) trasy Sandomierz-Kraków. Swoisty klimat Solca-Zdroju, z uwagi na osłonięcie od płn.-wsch. pasmem wzgórz Wyniesienia Wójczańsko-Pińczowskiego, charakteryzuje się znaczną zacisznością, dużym nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną temperatur.

Gmina liczy 19 sołectw : Zagaje Kikowskie, Magierów, Piestrzec, Włosnowice, Zborów, Świniary, Zielonki, Ludwinów, Wełnin, Zagórzany, Zagajów, Chinków, Strażnik, Kolonia Zagajów, Piasek Mały, Żuków, Kików, Sułkowice, Solec-Zdrój.

Gmina Solec-Zdrój sąsiaduje:

                                              - od północy z Gminą Stopnica

                                              - od wschodu z Gminą Pacanów

                                              - od południa i południowego - zachodu z Gminą Nowy Korczyn

                                              - od północnego - zachodu z Gminą Busko-Zdrój


 polozenie.png