Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Galeria Stary Kufer - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ


  stary_kufer_zm.png

ZAPRASZAMY DO GALERII STARY KUFER


STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOLEC ZDRÓJ ZAPRASZA DO GALERII STARY KUFER (POMIESZCZENIA DAWNEJ PLEBANII PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3) NA WYSTAWĘ „OD ZIARENKA DO BOCHENKA – JAK POWSTAJE CHLEB”. OTWARCIE: 19 WRZEŚNIA OD 9.00 DO 18.00. Obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk).

Wystawa jest częścią już istniejącej ekspozycji „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór archiwalny wyposażona”.                           

Jej celem jest przybliżenie historii powstawania chleba oraz związanych z nim tradycji. Zaprezentowane zostaną rodzaje zbóż, z których powstaje chleb, dawne narzędzia używane w czasie żniw i sprzęt gospodarczy wykorzystywany podczas pieczenia. Wydrukowane fotografie zobrazują poszczególne etapy prac od obróbki ziarna, przez przygotowanie ciasta chlebowego, do samego wypieku.

Tematyka i termin otwarcia wystawy nawiązują do tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych pod nazwą „Smaki Dziedzictwa”.

plakat.jpg

    Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 19 września (9.00-18.00). W pozostałe dni będzie można ją obejrzeć  w godzinach pracy Galerii tj. od poniedziałku do czwartku od 15.30 do 17.30, w sobotę 10.00-12.00 oraz każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu terminu.                                                                           

Projekt  dofinansowany przez Gminę Solec-Zdrój w ramach zadania „ Poszerzenie oferty kulturalnej Solca-Zdroju poprzez udostępnianie wystawy pn. „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory zbiór regionalny wyposażona”.