Wiadomości - Aktualności

Edukacja ekologiczna w gminie Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2018-07-04 11:38:18 (czytane: 672)

W dniu 28.06.2018 roku Wójt Gminy Solec-Zdrój Pan Adam Pałys podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zadania pn. Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2018 roku. Koszt zadania wynosi 5 tys. zł, dotacja 3 tys. zł, środki Gminy Solec-Zdrój 2 tys. zł.

Głównym celem zadania jest popularyzacja problematyki związanej z ochroną środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju, zwrócenie uwagi na rozwiązania i działania proekologiczne wpływające na ochronę atmosfery, pogłębienie wiedzy na temat rodzajów instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach zadania przeprowadzono międzyszkolny zespołowy konkurs plastyczny pn. „Odnawialne źródła energii w mojej miejscowości”. Uczniowie wykonali makiety miejscowości, przedstawili różne rodzaje odnawialnych źródeł energii wraz z charakterystycznymi elementami konstrukcyjnymi poszczególnych rodzajów instalacji. Ocena prac nie była łatwym zadaniem. W dniu 03.07.2018 roku pięcioosobowa komisja przy ocenie prac kierowała się następującymi kryteriami: zgodność z tematyką konkursu, estetyka wykonania, kreatywność, wkład pracy. Prace oceniono w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV oraz uczniowie szkół podstawowych klasy V-VII i uczniowie gimnazjum. W pierwszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, drugie miejsce klasa I ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, trzecie miejsce klasa III ze Szkoły Filialnej w Kikowie. W drugiej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła klasa IIa z Samorządowego Gimnazjum w Solcu-Zdroju, drugie miejsce klasa V ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, trzecie miejsce klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. Nagrodzonym zespołom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Nagrodzone zespoły uczestniczyć będą w wycieczkach edukacyjno-przyrodniczych do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. W ramach wycieczek uczniowie uczestniczyć będą także w warsztatach o tematyce ekologicznej. Wyjazdy zaplanowano na wrzesień 2018 roku. Na wyróżnienie zasługują także prace wykonane przez uczniów I klasy Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, I klasy Szkoły Filialnej w Wełninie, II klasy Szkoły Podstawowej w Zborowie oraz III klasy Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju.

konkurs_1.jpg 

konkurs_2.jpg 

logo_wfosigw.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU WODY

SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z brakiem opadów atmosferycznych i niskimi stanami wód na ujęciach zwracamy się z prośbą do mieszkańców...