Wiadomości - Aktualności

Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki

Dodał: lkobos Data: 2018-02-09 09:03:32 (czytane: 923)

Gmina Solec-Zdrój zaproszona do udziału w projekcie pod nazwą Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

logotyp_projektu_flagowego.pnglogotyp_woj_swietokrzyskie_1.pnglogotyp_projektu_1.jpg
 

W dniu 7.02.2018 roku na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Wójt Gminy Solec-Zdrój podpisał list intencyjny wyrażając wolę współpracy na rzecz rozwoju inteligentnej i zrównoważonej biogospodarki na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego przez aktywny udział w realizacji  projektu  „Działania  wspierające  Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”  współfinansowanego ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. W Projekcie uczestniczy 12 partnerów z 5 krajów: Finlandii, Polski, Norwegii, Estonii i Łotwy oraz 6 organizacji stowarzyszonych. Polskę reprezentuje partnerstwo w skład którego wchodzą: Województwo Świętokrzyskie (Samorząd Województwa Świętokrzyskiego), Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis. Celem projektu jest rozwój biogospodarki na terenach wiejskich, w szczególności: określenie potencjału biogospodarczego w regionach biorących udział w projekcie, wypracowanie regionalnych profili biogospodarki oraz narzędzi wspierających wdrożenie inteligentnych specjalizacji na rzecz rozwoju biogospodarki oraz przeprowadzenie międzynarodowego i lokalnych działań pilotażowych na obszarach objętych zainteresowaniem partnerów   projektu. Misją projektu jest pomoc dla obszarów wiejskich w procesie pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w biogospodarce. Biogospodarka to inaczej działalność gospodarcza polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług w oparciu o dostępne zasoby naturalne. W ramach działań zaplanowanych na terenie gmin uzdrowiskowych w województwie świętokrzyskim planowane jest przeprowadzenie lokalnego projektu pilotażowego z zakresu analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza i podniesienia wiedzy wśród firm i mieszkańców w zakresie minimalizowania poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uwaga Sesja !!

Informuję, że w dniu 9 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 8ºº w sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju odbędzie się XXXVIII...