Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku

Dodał: lkobos Data: 2017-02-07 09:05:44 (czytane: 1125)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

 

Zadanie realizowane będzie od 1.06.2017 do 30.09.2017. Wyznacza się termin składania wniosków do 30.04.2017. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie realizacji zadania. 85% kosztów kwalifikowanych zadania stanowić będzie dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe koszty pokrywa posiadacz wyrobów zawierających azbest - osoba wnioskująca. Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów lub transportu i unieszkodliwiania jeśli wyroby te zalegają na posesji. W przypadku dużej ilości wniosków o zakwalifikowaniu do realizacji zadania w 2017 roku decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Druk wniosku

Zobacz także

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. zaprasza

Dodane: 2018-05-23 18:01 - czytane (72)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” ...