Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

CEIDG


CEIDG  

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

» Jak podpisać wniosek?

» Kiedy złożyć wniosek?

» Co dzieje się ze złożonym wnioskiem?

» Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą?

 

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.