Wiadomości - Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Dodał: lkobos Data: 2021-09-06 13:58:42 (czytane: 215)

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zadanie ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Dzięki szczegółowym danym o budynkach będzie dodatkowym miejscem informacji na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Kto składa deklarację:

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Sposób składania deklaracji

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

1)      w formie elektronicznej przez Internet na stronie www.zone.gunb.gov.pl (należy posiadać Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód),

2)      w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00),

3)      listem poleconym pocztą tradycyjną.

(formularz deklaracji dostępny jest na stronie www.zone.gunb.gov.pl - zakładka „do pobrania” oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji)

 

Termin złożenia deklaracji

  • Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących ( do 30.06.2022 r.)
  • W przypadku nowopowstałych obiektów – 14 dni od uruchomienia nowego źródła spalania paliw

Przekazanie powyższych informacji jest obligatoryjne.

Dane przekazywane w deklaracji

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
  • Adres e-mail również opcjonalnie
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

źródło: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw- Formularz A-budynki i lokale mieszkalne- https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-30.06.2021.pdf?663

2.      Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw- Formularz A-budynki i lokale niemieszkalne-https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-30.06.2021.pdf?115

3.      Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w formie elektronicznej – https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253

 

domek.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Solec – Zdrój szczepi się przeciwko COVID – 19

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w ramach promocji szczepień przeciwko COVID – 19 prowadzi akcję, w ramach...