Wiadomości - Aktualności

Budynek Gminnego Centrum Kultury pięknieje na naszych oczach

Dodał: lkobos Data: 2019-10-28 09:26:56 (czytane: 496)

Już od ponad roku trwają prace związane z rozbudową budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju. Codziennie możemy obserwować jak obiekt pięknieje, a pięknieje z każdym dniem. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty kulturowej skierowanej do mieszkańców, turystów i kuracjuszy przebywających na terenie gminy. Rozbudowany obiekt zostanie wyposażony w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wod – kan., gazową, co, wentylacyjną oraz klimatyzację. Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki zamontowanej windzie. W nowoczesnym obiekcie znajdzie się biblioteka publiczna, sala wystawiennicza wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia przeznaczone na działalność GCK – sale zajęć i sale prób dla zespołów muzycznych wyposażone w nowe meble i pianino.

Koszt rozbudowy Gminnego Centrum Kultury to ponad 2 miliony złotych, natomiast całkowita wartość projektu to 12.752.034,74 zł, w tym wartość dofinansowania: 6.799.744,75 zł.

Zakres projektu oprócz rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury obejmuje:

- przebudowę Sali sportowej na salę widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu,

- zakup sceny mobilnej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem,

- zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie polegające na pielęgnacji istniejącego drzewostanu, nasadzeniu nowej roślinności, utworzeniu alejek i montażu obiektów małej architektury.

gck_1.jpg 

gck_2.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

...