Wiadomości - Aktualności

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej

Dodał: ikopec Data: 2022-06-23 13:21:22 (czytane: 182)

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju zwraca się z apelem do wszystkich użytkowników korzystających z kanalizacji sanitarnej o prawidłowe jej eksploatowanie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków”. Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako śmietnik na odpady.

Prosimy o nie wrzucanie do kanalizacji:

– odpadów organicznych (obierki owoców i warzyw, resztki jedzenia, kości itp.) - tworzą zatory

– pozostałości po kosmetykach (nawilżane chusteczki, waciki, pałeczki, tampony, wkładki higieniczne, bandaże itp.) - wrzucone do kanalizacji zapychają, blokują pompy i prowadzą do ich uszkodzenia

– ręczników papierowych (nie rozpadają się na mniejsze części tak jak papier toaletowy),

– zużytych środków do czyszczenia (ścierki, ręczniki, mopy itp.),

– folii, zakrętek, zabawek - zmniejszają przepustowości przewodów kanalizacyjnych

– zbędnych elementów garderoby (skarpety, majtki, rajstopy, spodnie itp.) - zawierają włókna nierozpuszczalne w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków

– popiołu, piasku, żwiru, odpadów budowlanych (gips, zaprawy cementowe itp.) - powodują tworzenie się stałych, trudno usuwalnych barier, które mogą wiązać się z kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji

– resztek farb, lakierów, żywic - powodują zmniejszanie się średnic przewodów kanalizacyjnych, czego efektem jest konieczność czyszczenia kanalizacji specjalistycznym sprzętem.

Wymienione odpady wrzucone do kanalizacji uszkadzają pompy na przepompowniach oraz powodują powstawanie zatorów na sieci kanalizacyjnej. Czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej poza ciężką pracą pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, niejednokrotnie wymaga angażowania specjalistycznego sprzętu co dodatkowo podwyższa koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej, i w konsekwencji przekłada się na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków. Korzystając odpowiedzialnie z kanalizacji oszczędzamy nasze pieniądze.

Prosimy o zwrócenie uwagi również na fakt, iż każde zapchanie systemu kanalizacyjnego często powoduje zalewanie ściekami piwnic i toalet domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokładają wszelkich starań do bezproblemowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

 

Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

POWITANIE WAKACJI

Zapraszamy serdecznie na Powitanie Wakacji do Solca- Zdroju. W programie liczne atrakcje. Każdy znajdzie coś dla siebie !...