Wiadomości - Aktualności

Apel do mieszkańców o niezaśmiecanie Gminy!

Dodał: lkobos Data: 2019-04-08 13:42:18 (czytane: 423)

W związku z coraz częściej spotykaną nielegalną praktyką podrzucania śmieci w miejsca do tego nie dozwolone, Urząd Gminy w Solcu - Zdroju zwraca się z prośbą do mieszkańców o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ludzie zaśmiecają lasy, przydrożne rowy, łąki. Gmina Solec-Zdrój jest gminą uzdrowiskową, z uroków naszej małej ojczyzny korzysta rocznie kilka tysięcy kuracjuszy. Turystyka połączona z "efektami specjalnymi" typu śmieci pozostawione w niewłaściwych miejscach nie zachęcają do odpoczynku na powietrzu. Dbajmy wspólnie o naszą Gminę.

smieci_1.jpg 

Przypominamy!!

W ramach systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec naszej Gminy może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie w ramach mobilnej zbiórki (raz w roku) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt RTV i AGD.

smieci_2.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, OPON, MEBLI I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ...