Wiadomości - Aktualności

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Dodał: lkobos Data: 2019-05-27 10:00:37 (czytane: 864)

Termin przyjmowania wniosków - do 31 maja każdego roku.

Stypendium przysługuje studentom I, II i III roku studiów publicznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 lat i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub w semestrze akademickim poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,5.Dokumenty, które należy dostarczyć:

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium

  • dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu

  • opis aktywności stypendysty w życiu lokalnej społeczności

  • deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz gminy Solec – Zdrój


Stypendium przyznaje się na czas określony (czas trwania roku akademickiego – od 1 października do 30 czerwca).

Stypendium wypłacane jest na konto bankowe (każdy student zobowiązany jest dostarcz numer konta).

Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.

Zobacz także

Obwieszczenie

Dodane: 2020-07-09 10:29 - czytane (161)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

UWAGA SESJA

Informuję, że na dzień 16 maja 2019 r. na godz. 8ºº zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w sali...