Wiadomości - Aktualności

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”

Dodał: lkobos Data: 2021-09-17 12:03:04 (czytane: 460)

Gmina Solec – Zdrój podpisała umowę na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju. Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”.

W ramach ogłoszonego przetargu na realizację w/w zadania został wyłoniony wykonawca – DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze Staszowa.

Cały projekt zakłada termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy i 4 placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

 Inwestycja obejmuje m.in.:

- docieplenie budynków,

- wymianę stolarki zewnętrznej,

- wymianę instalacji co i cwu,

- wymianę oświetlenia (energooszczędne typu LED),

- montaż w wybranych obiektach instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wymiennikami gruntowymi,

- modernizację kotłowni,

- montaż instalacji fotowoltaicznej.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – II kwartał 2022 roku.

 

termo_1.jpg 

termo_2.jpg 

termo_3.jpg 

 termo_4.jpg

termo_5.jpg

termo_6.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Solec – Zdrój szczepi się przeciwko COVID – 19

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że w ramach promocji szczepień przeciwko COVID – 19 prowadzi akcję, w ramach...