Wiadomości - Aktualności

„MŁODZI GO 2021”

Dodał: lkobos Data: 2021-03-01 14:11:18 (czytane: 222)

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „MŁODZI GO 2021” w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”.


 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy poprzez wsparcie w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej: https://siph.com.pl/mlodzi-go-2021/  

Termin naboru: 25.02.2021 r. - 16.03.2021 r. (31.03.2021 r.)

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

...