Wiadomości - Aktualności

"Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)"

Dodał: lkobos Data: 2017-11-08 08:12:41 (czytane: 686)

Informujemy, że Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju w Kielcach jest realizatorem projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0035/17-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zamieszkujących na terenie gmin z Obszaru Strategicznej Interwencji woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie:
1. Osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP
w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– kobiety,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne.
– osoby niskowykwalifikowane (max. ISCED 3)
– osoby z niepełnosprawnościami
i/lub
2. Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł przez okres 12 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze (wstępne i specjalistyczne),
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.sceir.pl
Nabór do projektu rozpoczął się 20 października.

Zobacz także

Wioska Świąteczna w Solcu-Zdroju!

Dodane: 2018-12-24 07:40 - czytane (469)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie

Wójt Gminy Solec-Zdrój zaprasza mieszkańców Gminy oraz kuracjuszy na wspólne uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości....