Wiadomości - Aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Dodał: lkobos Data: 2019-09-09 11:27:53 (czytane: 348)

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/osobę w rodzinie.

Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 15 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 pok. 27.

Zobacz także

Jasełka w DPS w Zborowie

Dodane: 2020-01-24 13:47 - czytane (177)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

...