Wiadomości - Aktualności

"AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018.

Dodał: lkobos Data: 2018-03-09 13:31:34 (czytane: 922)

„AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018”

 logo_wfosigw.jpg

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców, że zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od 1.03.2018 roku osoby fizyczne mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu pn.: "AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków - Edycja 2018. Nabór jest ciągły, rozpoczął się w dniu 1 marca 2018r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018r. Jest to program pożyczkowy dla osób fizycznych. Zgodnie z ww. programem dofinansowaniem objęte są inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

A) Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych istniejących:

  1. Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem:

    a) stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

b) olejowym na opalane paliwem gazowym,lub na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną,

c) gazowym na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną przy czym wymiana pieców/ kotłów wymieniona w punktach od a do c wymaga trwałego odłączenia od instalacji obecnego kotła.

2) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.

3) Termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), modernizacja/ montaż instalacji wentylacyjnej, w tym rekuperacja, wynikająca z audytu energetycznego określającego możliwe do wykonania działania mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.

5) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.

6) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.

7) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

B) Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowobudowanych:

1) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.

2) Zakup i montaż kotłów na paliwo:

a)gazowe,

b) biomasę spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

3) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.

5) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.

6) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

7) Zakup i montaż rekuperatora.


Celem programu jest:

1) zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM 2,5, PM 10 oraz innych zanieczyszczeń powodujących niską emisję, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska,

2) zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych,

3) wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii,

4) propagowanie odnawialnych źródeł energii,

5) upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz idei efektywnego wykorzystania energii.

Szczegółowe informacje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25 155 Kielce tel. sekretariat 41 366 15 12, 41 333 52 20; fax 41 366 09 05 tel. biuro obsługi 41 368 02 13, 41 333 52 21 http://www.wfos.com.pl, e-mail: biuro@wfos.com.pl.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, iż w Biurze Obsługi Interesantów jest możliwość nabycia zaproszeń na XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej...